logo werk en passie
Coaching, Expressie en Healing
Specialisme:
Hoogsensitiviteit

Margreet van de Vendel

Advies

Werk & Passie kan adviezen geven op de volgende terreinen:

* Beroepskeuze en scholingsonderzoek: door middel van gesprekken en / of spelvormen ontdekt u uw kernkwaliteiten, vaardigheden en inspiratiebronnen. Samen onderzoeken we welk beroep het best bij u past en welke scholing eventueel nog nodig is.

* Energetische schoonmaak van mens, leef- en werkomgeving: soms is er veel energetische vervuiling om een mens, dier, leef- of werkomgeving ontstaan. Hierdoor functioneert de mens of dier minder dan gewenst. Ik kan op locatie of op afstand met deze energie werken zodat de vervuiling verdwijnt. Daarna kan ik kijken wat er nodig is om de ondersteunende energie blijvend op te bouwen.

foto5