logo werk en passie
Coaching, Expressie en Healing
Specialisme:
Hoogsensitiviteit

Margreet van de Vendel

HSP-er of hooggevoelig persoon

Veel arbeidsklachten blijken terug te voeren te zijn op de onbekendheid die men in werksituaties heeft met hoog gevoelige personen. Hooggevoelige personen nemen hun omgeving anders waar dan minder gevoelige personen, waardoor veel misverstanden kunnen ontstaan. Een betere arbeidsrelatie begint met inzicht en bewustwording van hoe een hooggevoelig persoon reageert. Maar vooral start het met het serieus nemen van de hooggevoeligheid zelf. Dit kan leiden tot een ware herkenningstocht en hersteld zelfvertrouwen.

foto 10