logo werk en passie
Coaching, Expressie en Healing
Specialisme:
Hoogsensitiviteit

Margreet van de Vendel

Re-integratie en loopbaanontwikkeling

Re-integratie wil zeggen dat u terug gaat naar uzelf, naar uw eigen ont-wikkeling. Voor veel mensen is het moeilijk om te ont-dekken waar hun eigen ont-wikkeling begint en waar ze heen willen gaan. Daar kan ik mensen in begeleiden. Ik ga samen met u op ont-dekkingsreis.

Vaak is er veel in uw leven gebeurd wat zorgt dat uw ware talenten en passies bedekt zijn geraakt. Als we samen gaan ont-dekken vinden we een schat: uw talenten en passies. Als u die gevonden heeft, hebt u hiermee de sleutel tot werk dat bij u past in handen..

foto 2