logo werk en passie
Coaching, Expressie en Healing
Specialisme:
Hoogsensitiviteit

Margreet van de Vendel

Trainingen

"Vergroten van innerlijke stilte en intuïtie": Deze groepstraining is bedoeld om u meer zelfvertrouwen te laten ontwikkelen in het vinden en volgen van eigen antwoorden. Deze komen vanuit de stilte en uw eigen intuïtie.
De groepstraining bestaat uit zes à zeven bijeenkomsten, afhankelijk van de groep. Een bijeenkomst vindt eens in de drie weken plaats en duurt twee uur.

foto 7